Though You Slay Me - Shane and Shane - Lyrics

“Though You Slay Me”


I come, God, I come
Return to the Lord
The one who’s broken
The one who’s torn me apart
You strike down to bind me up
You say You do it all in love
That I might know You in Your suffering

Though You slay me
Yet I will praise You
Though You take from me
I will bless Your name
Though You ruin me
Still I will worship
Sing a song to the One who’s all I need

My heart and flesh may fail
The earth below give way
But with my eyes, with my eyes I’ll see the Lord
Lifted high on that day
Behold, the Lamb that was slain
And I’ll know every tear was worth it all

Though You slay me
Yet I will praise You
Though You take from me
I will bless Your name
Though You ruin me
Still I will worship
Sing a song to the One who’s all I need

Though tonight I’m crying out
Let this cup pass from me now
You’re still all that I need
You’re enough for me
You’re enough for me

Though You slay me
Yet I will praise You
Though You take from me
I will bless Your name
Though You ruin me
Still I will worship
Sing a song to the One who’s all I need
Sing a song to the One who’s all I need

Though You Slay Me – Shane and Shane feat. John Piper
Bring Your Nothing – 2013

Though You Slay Me - Shane and Shane feat. John Piper
DISCLAIMER: ChristianCentral.Net holds no ownership or copyright to any lyrics or music material posted herein. The following lyrics and publicly available Youtube video are the property of their respective owners and artists. This song lyric was posted for archiving and informative purposes only. This website does not host any external photos or videos in this domain. All other media, graphics, layout, design, and materials in this website are copyright and property of ChristianCentral.Net. Please do not hesitate to contact us for any needed correction, clarification, additional information or extra credits. Post a comment below or mail us at [christiancentral.org][@][gmail].[com]

Darlene Zschech - I will run to You - Lyrics

“I will run to You”


Your eye is on the sparrow
And Your hand, it comforts me
From the ends of the Earth to the depth of my heart
Let Your mercy and strength be seen

You call me to Your purpose
As angels understand
For Your glory, may You draw all men
As Your love and grace demand

[Chorus:]
And I will run to You
To Your words of truth
Not by might, not by power
But by the Spirit of God
Yes, I will run the race
‘Till I see Your face
Oh let me live in the glory of Your grace

You call me to Your purpose
As angels understand
For Your glory, may You draw all men
As Your love and grace demand

[repeat chorus 2x]

[repeat chorus except last line]

Oh let me live in the glory [repeat]
Oh let me live in the glory of Your grace

[repeat chorus]

[repeat chorus except last line]

Oh let me live in the glory [repeat]
Oh let me live in the glory of Your grace


I will run to You – Darlene Zschech
God is in the House – 1996

Paul McClure - Way Maker - Lyrics
DISCLAIMER: ChristianCentral.Net holds no ownership or copyright to any lyrics or music material posted herein. The following lyrics and publicly available Youtube video are the property of their respective owners and artists. This song lyric was posted for archiving and informative purposes only. This website does not host any external photos or videos in this domain. All other media, graphics, layout, design, and materials in this website are copyright and property of ChristianCentral.Net. Please do not hesitate to contact us for any needed correction, clarification, additional information or extra credits. Post a comment below or mail us at [christiancentral.org][@][gmail].[com]

Papuri Singers – Kalinga – Lyrics

“Kalinga”


Sa paraiso ng Eden

Unang nakamtan

Ang mayamang pagbuhos biyayang di asam

At gayon na lang pagpapatawad Mong laan

sa hubad na kasalanan ni Adan

Hanggang pag-agos ng taon

Saksing kasaysayan

Bawat hibla sa panahon ng iyong pagmamahal

Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang

Pagpapalang dulot mo ay di mabilang

Kaylan pa man

Kalinga Mo’y alay sa katawan

Nanlalamig balabal Kang taglay

Kung magkamali pag-ibig Mong pang hahawakan ko

Balutin ng muli sa init

Ng kalinga Mo

Kung may unos mang dumating

Sa’king daraanan

Di mangangamba dahil Ikaw ay naryan lang

Sa gitna man ng anino ng kamatayan

Ang kapayapaan Mo ang syang tanaw

Sa pagdaan ng kaylan man

Habang panahon

Sa kahapon at ngayon maging sa paglaon

Handog Mo’y itong balabal Mo Panginoon

Ang apoy ng Iyong kalinga ay naroroon

Kaylan pa man

Kalinga Mo’y alay sa katawan

Nanlalamig balabal Kang taglay

Kung magkamali pag-ibig Mong pang hahawakan ko

Balutin ng muli sa init

Kaylan pa man

Kalinga Mo’y alay sa katawan

Nanlalamig balabal kang taglay

Kung magkamali pag-ibig Mo pang hahawakan ko

Balutin ng muli sa init ng Iyong pag-ibig

Kaylan man sa init

Ng kalinga MoKalinga – Papuri Singers

Papuri Thirteen

Papuri Singers - Kalinga - Lyrics
DISCLAIMER: ChristianCentral.Net holds no ownership or copyright to any lyrics or music material posted herein. The following lyrics and publicly available Youtube video are the property of their respective owners and artists. This song lyric was posted for archiving and informative purposes only. This website does not host any external photos or videos in this domain. All other media, graphics, layout, design, and materials in this website are copyright and property of ChristianCentral.Net. Please do not hesitate to contact us for any needed correction, clarification, additional information or extra credits. Post a comment below or mail us at [christiancentral.org][@][gmail].[com]