.
Christian Central Network

Papuri Singers – Kalinga – Lyrics

“Kalinga”


Sa paraiso ng Eden

Unang nakamtan

Ang mayamang pagbuhos biyayang di asam

At gayon na lang pagpapatawad Mong laan

sa hubad na kasalanan ni Adan

Hanggang pag-agos ng taon

Saksing kasaysayan

Bawat hibla sa panahon ng iyong pagmamahal

Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang

Pagpapalang dulot mo ay di mabilang

Kaylan pa man

Kalinga Mo’y alay sa katawan

Nanlalamig balabal Kang taglay

Kung magkamali pag-ibig Mong pang hahawakan ko

Balutin ng muli sa init

Ng kalinga Mo

Kung may unos mang dumating

Sa’king daraanan

Di mangangamba dahil Ikaw ay naryan lang

Sa gitna man ng anino ng kamatayan

Ang kapayapaan Mo ang syang tanaw

Sa pagdaan ng kaylan man

Habang panahon

Sa kahapon at ngayon maging sa paglaon

Handog Mo’y itong balabal Mo Panginoon

Ang apoy ng Iyong kalinga ay naroroon

Kaylan pa man

Kalinga Mo’y alay sa katawan

Nanlalamig balabal Kang taglay

Kung magkamali pag-ibig Mong pang hahawakan ko

Balutin ng muli sa init

Kaylan pa man

Kalinga Mo’y alay sa katawan

Nanlalamig balabal kang taglay

Kung magkamali pag-ibig Mo pang hahawakan ko

Balutin ng muli sa init ng Iyong pag-ibig

Kaylan man sa init

Ng kalinga MoKalinga – Papuri Singers

Papuri Thirteen

Papuri Singers - Kalinga - Lyrics
DISCLAIMER: ChristianCentral.Net holds no ownership or copyright to any lyrics or music material posted herein. The following lyrics and publicly available Youtube video are the property of their respective owners and artists. This song lyric was posted for archiving and informative purposes only. This website does not host any external photos or videos in this domain. All other media, graphics, layout, design, and materials in this website are copyright and property of ChristianCentral.Net. Please do not hesitate to contact us for any needed correction, clarification, additional information or extra credits. Post a comment below or mail us at [christiancentral.org][@][gmail].[com]
Christian Central Network  up