.
Christian Central Network

Papuri Singers – Ako’y Binago Niya – Lyrics

Ako’y Binago Niya

Verse 1:

Nung una, ang akala ko
Ang buhay ko ay di na magbabago
At kahit, ano pang gawin
Ako’y bumabalik sa maling gawain…
Marami na akong sinubukan
Kung sino-sinong nilapitan
Nang halos Ako ay sumuko na
Si Hesus ay nakilala…

Chorus:

Ang aking Buhay ay binago Niya
Magmula nang ako’y magpasya
Sa ating puso’y pag hariin Siya
Anong himala, Ako’y nag-iba

Bridge:

Kasalanan ko ay pinatawad
Ginawang Anak Niya
Sa langit pupunta
O Kaybuti ng Diyos at ako’y binago Niya

Verse 2:

Lumipas ang mga taon
Lalong naging tapat ang Panginoon
Sa aking mga pagkukulang
Siya ang nagtutuwid sa aking daan…
Kung iisipin ko lamang
Sa kahapon ko siya ang kulang
Sa aking mga kailangan
Higit Siya sa sino pa man…

Chorus:

Ang aking Buhay ay binago Niya
Magmula nang ako’y magpasya
Sa ating puso’y pag hariin Siya
Anong himala, Ako’y nag-iba

Bridge:

Kasalanan ko ay pinatawad
Ginawang Anak Niya
Sa langit pupunta
O Kaybuti ng Diyos at ako’y binago Niya

Ako’y Binago Niya – Papuri Singers
Papuri Thirteen
Papuri Singers – Ako’y Binago Niya – Lyrics
DISCLAIMER: ChristianCentral.Net holds no ownership or copyright to any lyrics or music material posted herein. The following lyrics and publicly available Youtube video are the property of their respective owners and artists. This song lyric was posted for archiving and informative purposes only. This website does not host any external photos or videos in this domain. All other media, graphics, layout, design, and materials in this website are copyright and property of ChristianCentral.Net. Please do not hesitate to contact us for any needed correction, clarification, additional information or extra credits. Post a comment below or mail us at [christiancentral.org][@][gmail].[com]
Christian Central Network  up