“Sa Yahweh”

Sa Yahweh [sa Yahweh]
Purihin natin ang buong saya
Sa bagong awit at mag-umpisa
[sa Yahweh]
Purihin nating sama-sama siya
Tayong lahat, sabayan na sa pag-indak
[sa Yahweh]
Huwag mong isipin ang paglalagyan
Narito na, panibagong paghataw pa

Walang ibang maaalalang awit at papuri
Pasasalamat man
Mag-awitan, magsayawan
Buong kasiyahan

[Refrain:]
Sa Yahweh ang sayaw
Sa gabi’t araw magbitaw galaw
Pagsambang sigaw
Sa Yahweh ang sayaw
Sa gabi’t araw magbitaw galaw
Pagsambang sigaw
Sa Yahweh [Yahweh] sa Yahweh
Sa Yahweh [purihin ang Panginoon]

[Sa Yahweh]
Sa Yahweh ang inyong naririnig
Pasasalamat ang binabanggit

[Sa Yahweh]
Sa Yahweh ang lahat nananabik
Sa pagtunog, bumigay na sa pagyugyog

Buong bansa buong tuwa
Purihin si Yahweh, ang Panginoon
Aleluya, sama-sama, gising na’t bangon

[Rap:]
Purihin ang Panginoon
Sa bawat panahon
Umaga at maghapon
At sa bukas at ngayon
Hindi na kailangan
Ang magpigil ka ng damdamin
Kapag ang kagalakan ay
Hindi mo na makuha pang
Sabihin, awitin, at tila nabibitin
Lapit, lapit ka na kapatid
Upang kanyang mabatid
Papuri’t aleluya sa kabanal-banalan
Ng pangalan niya
Sa Yahweh ang sayawan

[Refrain]

Sa Yahweh – Gary Valenciano
Hataw Na! – 1993

DISCLAIMER: christiancentral.net holds no ownership or copyright to any lyrics or music material posted herein. The following lyrics and publicly available Youtube video is property of their respective owners and artists. This song lyric was posted for archiving and informative purposes only. This website does not host any external photos or videos in this domain. All other media, graphics, layout, design and materials in this website is copyright and property of christiancentral.net. Please do not hesitate to contact us for any needed correction, clarification, additional information or extra credits. Post a comment below or mail us at [christiancentral.net][@][gmail].[com]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>